CENTRUM INŻYNIERII CYFROWEJ I CYFROWYCH SZTUK WIZUALNYCH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Gdańsk, Polska

  • Home
  • Portfolio
  • CENTRUM INŻYNIERII CYFROWEJ I CYFROWYCH SZTUK WIZUALNYCH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Gdańsk, Polska
Projekt Informacje
Nazwa CENTRUM INŻYNIERII CYFROWEJ
Lokalizacja Gdańsk, Polska
Typ Projektu:
Dyplom magisterski

CENTRUM INŻYNIERII CYFROWEJ I CYFROWYCH SZTUK WIZUALNYCH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Koncepcja Centrum inżynierii cyfrowej i cyfrowych sztuk wizualnych Politechniki Gdańskiej jest propozycją odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie edukacji w zakresie nowych technologii informatycznych. Stanowi on równiesz elastyczną przestrzeń mającą sprostać prezentacji wytworów sztuki współczesnej. Projekt obiektu oraz jego otoczenia stanowią również rozwinięcie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju kampusu Politechniki Gdańskiej. Jego zadaniem jest integracja południowej części obszaru – wraźnie odseparowanej ulicą Traugutta. Projekt koncepcyjny nowego obiektu akademickiego ma też na celu otwarcie kampusu na dzielnicę i zwiększenie jego atrakcyjności, przy jednoczesnym poszanowaniu lokalnych walorów naturalnych.
PROJEKT :
Still Motion Studio Wiktor Stankiewicz
Still Motion Studio Wiktor Stankiewicz
Kontakt

Opata Jacka Rybińskiego 24/3
80-320 Gdańsk
Poland

Media społecznościowe
Sztuka 3D(NFT)
UP